امروز: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۱:۳۹
شناسه خبر: ۴۴۷۲۲۲
 
دليل نارضايتي خودروسازان از قيمت‌گذاري دستوري
افزايش دستوري
خودرونگاران - شايد مديران خودروساز هم تصور نمي‌كردند كه يك بار در صنعت خودرو كشور، عالي‌ترين مقام صنعتي كشور با افزايش قيمت خودرو آن هم به ميزاني مشخص موافقت كند. اما محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت چند روزي است كه با اعلام مخالفت با افزايش بيش از ٩,٦ درصدي خودرو‌هاي زير ٥٠ ميليون تومان يعني محدوده‌اي كه تاكنون افزايش قيمت آنها تحت اختيار شوراي رقابت بوده است، رسما دل خودروسازان و قطعه‌سازان را شاد كرده است.

به گزارش خودرونگاران ، وزير صنعت، معدن و تجارت چند رو پيش اعلام كرد: «افزايش بيش از ٩,٦ درصدي قيمت خودروهاي داخلي مجاز نيست. خودروسازان داخلي حق افزايش بيش از اين ميزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش كنند. در همين حال سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گزارش‌ها را بررسي و با تخلف احتمالي برخورد مي‌كند.» اظهارنظري كه رسما مجوز افزايش قيمت را براي نخستين‌بار بدون هيچ فرمول و چارچوبي به خودروسازان مي‌دهد. البته پيش از اين خودروسازان بدون مجوز هم افزايش قيمت‌هايي را روي خودروهاي خود اعمال كرده بودند و در مقابل انتقادات به اين افزايش قيمت آن را قانوني خواندند كه ظاهرا قانون مورد نظر مديران خودروساز همان نظر وزير به عنوان عالي‌ترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. حال اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت بر چه مبنا و چه فرمولي ميزان افزايش قيمت خودروهاي زير ٥٠ ميليون تومان را ٩.٦ درصد اعلام كرده است خود جاي سوال دارد. در همين حال مشخص نيست كه مجوز اعطا شده وزير به خودروسازان گام‌هاي نخست خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودروهاي زير ٥٠ ميليون توماني است قرار است اين روال آرامش را به بازار خودرو بياورد ؟ سوالاتي كه هيچ يك از دست اندركاران صنعت خودرو و كارشناسان پاسخ روشني به آن نمي‌دهند و در عين حال اعلام مي‌كنند كه اگر قرار بود شوراي رقابت وارد بحث قيمت‌گذاري خودرو شود همين ميزان افزايش مورد نظر وزير به نصف يا كمتر كاهش مي‌يافت.

اگر چه هيچ يك از فعالان صنعت خودرو و كارشناسان و اعضاي انجمن خوردوسازان و قطعه‌سازان پاسخ روشني براي نحوه محاسبه عدد ٩,٦ درصدي وزير ارايه نمي‌كنند اما همگي متفق‌القول هستند كه اين افزايش قيمت، كمترين ميزان افزايش قيمتي بوده است كه دولتي‌ها مي‌توانستند در شرايط حال حاضر براي صنعت خودرو در نظر بگيرند. آنها معتقدند كه شوراي رقابت در طي ١٠ سال گذشته تنها بر روال يك فرمول بي‌اساس قيمت‌گذاري خودرو را به سمتي برده است كه امروز شاهد تفاوت قيمتي شديد بين قيمت‌هاي بازار آزاد و كارخانه هستيم و اين شورا نتوانسته است وظيفه اصلي خود كه ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان است را پايه‌ريزي كند.

زيان هميشگي خودروسازان

در اين خصوص داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اظهار بي‌اطلاعي از مبناي تعيين ٩,٦ درصد عدد تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو توسط وزير مي‌گويد: «در ١٠ سال گذشته شوراي رقابت با يك فرمول غلط و مبناي غلط در حال قيمت‌گذاري براي خودروهاي زير٥٠ ميليون تومان يا همان ٤٥ميليون توماني مورد نظر وزير بوده است حال اينكه در اين فرمول همواره براي تعيين قيمت، تورم سال گذشته مبناي افزايش قيمت قرار مي‌گرفت و موجب مي‌شد تا خودروسازان براي يك سال با قيمت‌هاي سال گذشته خودرو توليد كند اجحافي كه هميشه در حق خودروسازان شده است.»

او ادامه مي‌دهد: «در اين فرمول غير از محاسبه تورم كه بر مبناي سال گذشته است، ٢ درصد براي بهره‌وري و ٢ درصد براي كيفيت از عدد به دست آمده از فرمول شوراي رقابت كاهش مي‌يابد و در نهايت عدد حاصله به عنوان مجوز براي افزايش قيمت از سوي اين شورا در نظر گرفته مي‌شود كه واقعا غيركارشناسي است و اجازه نفس كشيدن را به خودروساز و قطعه‌ساز نمي‌دهد.»

ميرخاني رشتي در عين حال كه تاكيد مي‌كند مبناي ٩,٦ درصدي وزير هم مشخص نيست مي‌گويد: «در حال حاضر قطعه‌سازان در وضعيت مالي خوبي قرار ندارند و هر قدر كه به خودروسازان اجازه افزايش قيمت منطقي داده نشود واريزي به قطعه‌سازان به خوبي صورت نمي‌گيرد و موجب مي‌شود تا قطعه ساز نيز در كيفيت كاهلي كند و در نهايت توليد داخلي با كيفيت خوب به دست مشتري نمي‌رسد.» او ادامه مي‌دهد: «در هيچ كجاي دنيا قيمت‌گذاري در اختيار دولت نيست و بازار تعيين‌كننده قيمت است. در حال حاضر هم اگر چه نمي‌توان اين اقدام وزير را آغازي براي آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو ناميد اما نمي‌توان اين امر را نيز دخالت از سوي عالي‌ترين مقام وزارت خواند اما بهتر است يك بار براي هميشه صنعت خوردو را از شر فرمول‌هاي ير منطقي و من در آورده شوراي رقابت رها كرد.»

وظيفه فراموش شده

در همين حال اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با«اعتماد» معتقد است: «شوراي رقابت تنها وظيفه مديريت رقابت را بر عهده دارد اما در سال‌هاي گذشته اين شورا به گونه‌اي رفتار كرده است كه به جاي مديريت رقابت به سمت قيمت‌گذاري پيش رفته است. درهيچ كجاي دنيا شوراي رقابت قيمت‌گذاري را در اختيار ندارد. اين شوراها در بيشتر كشورهاي دنيا براي جلوگيري از انحصار عمل مي‌كنند. »او با اشاره به مجوز افزايش تا سقف ٩. ٦ درصدي قيمت خودرو از سوي وزير صنعت معدن و تجارت نيز تاكيد مي‌كند: «هر چند كه مبناي اين افزايش قيمت مشخص نيست و روال منطقي براي آن اعلام نشده است اما به نظر مي‌رسد فشارهايي كه از سوي فعالان صنعت خودروسازي و زير مجموعه‌هاي آن به مسوولان عاليرتبه و نمايندگان مجلس وارد شده است موجب شده تا وزير متقاعد به اعطاي مجوز افزايش قيمت در حدي معقول شده است.»

اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به روالي كه در دو سال گذشته بر صنعت خودروسازي رفته است مي‌گويد: « در طي دو سال گذشته فشارمالي زيادي بر خودروسازان وارد شده است و در عين حال تقريبا قيمت خودرو در اين دو سال ثابت مانده و حتي افزايش قيمت‌ها از ميزان تورم هم كمتر بوده، پس بعيد نيست كه براي سال ٩٧ با توجه به افزايش قيمت ارز و مواد اوليه تقاضا براي افزايش قيمت بيش از فرمول مورد نظر شوراي رقابت باشد و ورود وزير به اين موضوع شايد نشان‌دهنده عمق مشكلات مالي خودروسازان و تقاضا براي افزايش قيمت است.»

كاكايي در عين حال كه تاكيدمي كند: «هرچند نمي‌خواهم شرايط نامساعد مالي خودروسازان و قطعه‌سازان را دليل ورود وزير و تعيين رشد قيمتي در اين حد عنوان كنم، اما نمي‌توان از كنار قراردادهايي كه خودروسازان با قطعه‌سازان در سال‌هاي گذشته بر مبناي دلار سال قبل از آن بسته‌اند گذشت، خودروسازان در سال ٩٦ بر مبناي قيمت دلار سال ٩٥ با قطعه‌سازان قراراداد بستند و آنها را مجبور كردند يك سال با قيمت قبلي و زيان ناشي از آن توليد كنند و اين روال در سال جديد با توجه به قيمت ارز تك‌نرخي فشار مضاعف‌تري را به قطعه‌سازان و خودروسازان وارد مي‌كند به همين جهت طي ماه‌هاي گذشته از سال جاري شاهد اعتراض‌هاي قيمتي از سوي قطعه‌سازان براي عدم توليد يا فروش با قيمت‌هاي جديد بوده‌ايم كه مي‌تواند در تصميم‌گيري وزير موثر باشد. » او ادامه مي‌دهد: «حال اينكه عدد مورد نظر وزير بر چه مبنا و چه فرمولي است جاي سوال دارد و اصلا مشخص نيست شايد اگر منطقي در اين افزايش قيمت بود بايد تا ٢٠ يا ٣٠ درصد افزايش قيمت را در نظر مي‌گرفتيم چرا كه علاوه بر افزايش قيمت دلار بايد در نظر بگيريم كه برخي از مواد اوليه مورد نياز خودروسازان با قيمت‌هاي جهاني محاسبه مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته با افزايش شديد مواجه بوده‌اند اما در قيمت‌گذاري سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اين عوامل موجب مي‌شود تا بالاي ١٠ درصد افزايش قيمت در خودروهاي توليد داخل و حتي مونتاژي‌هاي زير ٥٠ ميليون تومان منطقي به نظر برسد.»

كاكايي با اين حال در خصوص عدد مورد نظر وزير مي‌گويد: «ممكن است ٩,٦ درصد مورد نظر وزير از محاسبه نرخ تورم سال گذشته نشات گرفته باشد. هرچند به نظر مي‌رسد همين فرمول بايد مجددا بررسي شود تا به عدد منطقي‌تري برسيم.»

دردي دوا نمي‌‌شود

در همين حال مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز در خصوص افزايش ٩,٦ درصدي قيمت خودروها در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است: « برآورد انجمن قطعه‌سازان افزايشي بيشتر از اين رقم بود چرا كه در سبد مواد اوليه قطعه‌سازان شامل مس، آهن، آلومينيوم، مواد پلاستيكي و مواد لاستيكي و موادي كه با ارز تهيه مي‌شوند ٣٥ درصد افزايش قيمت ايجاد شده است.» او با تاكيد بر اينكه افزايش ٩.٦ درصدي افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند مشكلات قطعه‌سازان و خوروسازان را رفع كند، مي‌گويد: «به همين منظور در حال رايزني براي افزايش بيشتر قيمت هستيم زيرا اين مبلغ هيچ دردي را از قطعه‌سازان دوا نمي‌كند البته زيان را كمتر مي‌كند اما كماكان قطعه‌سازان در حاشيه زيان هستند. »

نویسنده*نرگس رسولی

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۸ + ۹
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۹:۱۹
مرحله جدید فروش خودروی فولگس واگن تیگوان 2018 در ایران
خودرونگاران- ماموت خودرو اعلام کرده است نظر به استقبال از خودروی تیگوان، این شرکت به عنوان نماینده رسمی فولکس واگن در ایران؛ دور جدید پیش فروش این خودرو را آغاز می‌کند.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۶:۴۳
افزایش فعالیت گروه‌های نظارتی و بازرسی در بازار خودرو
خودرونگاران - سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: برخی واردکنندگان و عرضه کنندگان به کمتر عرضه کردن و یا گران‌تر کردن قیمت‌های خود د...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۶:۳۶
قیمت خودرو در کشور نا معقول است / وجود رانت در واردات غیرمجاز خودرو قابل انکار نیست
خودرونگاران - عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: وجود برخی از رانت‌ها را نمی‌توان رد کرد و متاسفانه برخی حاشیه‌‌ها وجود دارد که باید به‌درستی مدیریت شوند.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۵۰
لزوم بررسی بیشتر ماجرای ثبت سفارش در زمان ممنوعه
خودرونگاران - موضوع ثبت سفارش خودرو در ۶ ماهی که سایت مسدود بود باید بیش از گذشته مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۴۳
با ۵۰ میلیون‌ چه خودرویی می‌توان خرید؟ +جدول
خودرونگاران - آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه 97 است که کمتر از 50 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۴۱
جدیدترین سیستم صوتی و تصویری خودرو چند؟ +قیمت
خودرونگاران - آنچه در زیر می‌آید قیمت جدیدترین انواع سیستم‌ صوتی و تصویری خودرو در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۳۵
همه آنچه در مورد پیش فروش خودرو باید بدانید
خودرونگاران - در آشفتگی این روزهای بازار خودرو که قیمت ها به طور چشمگیر در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری در این بازار به گزینه‌ای جذاب برای مردم تبدیل شده و هرکسی با هر میزان نقدینگی سعی می‌کند از ای...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۲۲
کرمان موتور متفاوت در جلب رضایت مشتری
خودرونگاران - شرکت کرمان موتور در بهمن ماه 1396 (حدود 5 ماه پیش) اقدام به پیش فروش محدود خودرو الانترا تولید داخل با شرایط 70 میلیون تومان پیش دریافت و سود مشارکت 18 و 15 درصد و قیمت 147 میلیون و هشت...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۱۶
رد پای فناوری در بالا بردن ایمنی حمل و نقل
خودرونگاران - آنچه دستیابی به حمل‌ونقل هوشمند را ضروری می‌کند، مشکلات و مسائل روزافزون حمل‌ونقل فعلی است. راه‌بندان‌های بزرگ و کوچک در جاده‌های شهری و برون‌شهری در تمامی دنیا ازجمله مهم‌ترین موارد است...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۱۰
علل گوناگون گرانی خودرو
خودرونگاران - روزهای سخت اقتصاد ایران، دوباره بازگشت تحریم ها و ایجاد جو روانی در داخل و خارج کشور. این بار تحریم های یک طرفه از جانب آمریکا که اگرچه با مخالفت بسیاری از کشورهای مهم و قدرتمند و مذاکره...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۴:۵۸
روی خوش بازار به عرضه محصولات خودروسازان
خودرونگاران - عرضه اینترنتی محصولات ایران خودرو اگر چه با اختلالاتی در سایت ثبت نام مواجه شد اما در کنار طرح عید فطر سایپا در کل بر قیمت های بازار تاثیر گذاشت و قیمت برخی محصولات را چند میلیونی کاهش د...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۴:۴۸
ELX سمند سورن جدید توربو
خودرونگاران - خودروی سمند با ظاهری جدید و در باطن سورنی‌ قوی‌تر و چالاک‌تر که از سال 1392 عرضه شده است.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۴:۲۷
هك نشديم
خودرونگاران - مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با مت...
۱۳۹۷/۳/۲۷ - ۱۲:۳۱
نکاتی فنی در رابطه با رانندگی با خودروهای گیربکس اتوماتیک دو کلاچه
خودرونگاران - خوشبختانه در بازار کشور نیز در سال های اخیر بسیاری از خودروهای پرمیوم و معتبر مجهز به گیربکس های DCT می باشند و در بازار حضور پررنگ تری دارند.
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۵:۰۷
برند Byd در ايران مي ماند
خودرونگاران - در طی روزهای گذشته اشخاصی به اصطلاح كارشناس صنعت خودرو، خبر از خروج برخي برندهاي چيني از بازار ايران و تثبيت موقعيت برند مطبوع خود و نیز سوء استفاده از این موقعیت و بزرگنمایی اغراق آمیز ...
۱۳۹۷/۳/۲۶ - ۱۰:۵۰
تعرفه وارداتي ها كاهش مي يابد
خودرونگاران - عضو شورای رقابت از ساماندهی بازار خودرو ظرف یکماه آینده خبر داد و گفت: تعرفه خودروهای وارداتی باید در مدت سه ماه، به تعرفه‌های مشخص در سال ۹۶ برگردد.
۱۳۹۷/۳/۲۳ - ۰۹:۴۰
شوراي رقابت در قيمت گذاري اصولي عمل نكرد
خودرونگاران - رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر این‌که در سال جاری قیمت قطعات حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: با توجه به نوسانات و افزایش قیمت در سایر بازارها، قطعه نیز به طور حتم...
۱۳۹۷/۳/۲۱ - ۱۱:۵۵
جلسه اضطراری کمیسیون صنایع برای بررسی قرار داد «رنو و پژو »
خودرونگاران - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جلسه اضطراری کمیسیون برای بررسی قراردادهای ایران خودرو و سایپا با شرکت«رنو و پژو» و بررسی تضامین اخذ شده از این شرکت ها خبر داد.
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۶:۲۹
شرایط فروش اقساطی محصولات بی وای دی ویژه عید فطر
خودرونگاران - شرایط فروش محصولات بی وای دی ویژه عید مبارک فطر اعلام شد.
۱۳۹۷/۳/۲۳ - ۱۲:۵۷
امضاء قرارداد همکاری بین ISQI و IDIADA اسپانیا
خودرونگاران- مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران عنوان کرد: در روزهایی که خبرهایی مبنی بر خروج برخی شرکتهای اروپایی از ایران به گوش می رسد مذاکرات صورت گرفته با بزرگترین و معتبرترین مرکز تست ...
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۲:۰۷
۸۰ درصد مردم ایران متقاضی خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان هستند
خودرونگاران - اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی در بازدید از گروه خودرو سازی سایپا و نشست با مدیر عامل آن مسائلی را در خصوص صنعت خودرو داخلی مطرح کردند.
۱۳۹۷/۳/۲۴ - ۱۰:۱۵
دماسنج خودروسازان
خودرونگاران - شوراي رقابت دو روز پيش حكم به افزايش ٥ تا ٧ درصدي قيمت انواع خودرو با قيمت زير ٥٠ ميليون تومان داد تا خودروسازان در حاشيه تورم ارديبهشت ماه، قيمت‌هاي خود را افزايش دهند.
۱۳۹۷/۳/۲۶ - ۱۱:۰۹
در ایران می مانیم
خودرونگاران - کارلوس گون، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل نقض تحریم ها اتخاذ ...
۱۳۹۷/۳/۲۴ - ۱۰:۰۸
شوک بزرگ به بازار خودرو
خودرونگاران - مشتریان بازار خودرو کشور این هفته با دو شوک قیمتی مواجه شدند تا در پی آنها، قدرت خریدشان در این بازار کمتر و کمتر شود.
۱۳۹۷/۳/۲۷ - ۱۱:۳۲
جدید‌ترین شرایط فروش MVM X۳۳S و MVM ۳۱۵ اعلام شد
خودرونگاران - شرکت مدیران خودرو جدیدترین شرایط فروش دو محصول خود را اعلام کرد.
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۱:۰۰
سکوت شورای رقابت برای اعلام افزایش قیمت های جدید
خودرونگاران - در حالی که شورای رقابت وعده داده بود که تا نیمه خرداد ماه میزان افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی را اعلام می کند، اما با گذشت یک هفته از زمان اعلامی هنوز این شورا مصوبه ای را بر...