امروز: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۱:۳۹
شناسه خبر: ۴۴۷۲۲۲
 
دليل نارضايتي خودروسازان از قيمت‌گذاري دستوري
افزايش دستوري
خودرونگاران - شايد مديران خودروساز هم تصور نمي‌كردند كه يك بار در صنعت خودرو كشور، عالي‌ترين مقام صنعتي كشور با افزايش قيمت خودرو آن هم به ميزاني مشخص موافقت كند. اما محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت چند روزي است كه با اعلام مخالفت با افزايش بيش از ٩,٦ درصدي خودرو‌هاي زير ٥٠ ميليون تومان يعني محدوده‌اي كه تاكنون افزايش قيمت آنها تحت اختيار شوراي رقابت بوده است، رسما دل خودروسازان و قطعه‌سازان را شاد كرده است.

به گزارش خودرونگاران ، وزير صنعت، معدن و تجارت چند رو پيش اعلام كرد: «افزايش بيش از ٩,٦ درصدي قيمت خودروهاي داخلي مجاز نيست. خودروسازان داخلي حق افزايش بيش از اين ميزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش كنند. در همين حال سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گزارش‌ها را بررسي و با تخلف احتمالي برخورد مي‌كند.» اظهارنظري كه رسما مجوز افزايش قيمت را براي نخستين‌بار بدون هيچ فرمول و چارچوبي به خودروسازان مي‌دهد. البته پيش از اين خودروسازان بدون مجوز هم افزايش قيمت‌هايي را روي خودروهاي خود اعمال كرده بودند و در مقابل انتقادات به اين افزايش قيمت آن را قانوني خواندند كه ظاهرا قانون مورد نظر مديران خودروساز همان نظر وزير به عنوان عالي‌ترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. حال اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت بر چه مبنا و چه فرمولي ميزان افزايش قيمت خودروهاي زير ٥٠ ميليون تومان را ٩.٦ درصد اعلام كرده است خود جاي سوال دارد. در همين حال مشخص نيست كه مجوز اعطا شده وزير به خودروسازان گام‌هاي نخست خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودروهاي زير ٥٠ ميليون توماني است قرار است اين روال آرامش را به بازار خودرو بياورد ؟ سوالاتي كه هيچ يك از دست اندركاران صنعت خودرو و كارشناسان پاسخ روشني به آن نمي‌دهند و در عين حال اعلام مي‌كنند كه اگر قرار بود شوراي رقابت وارد بحث قيمت‌گذاري خودرو شود همين ميزان افزايش مورد نظر وزير به نصف يا كمتر كاهش مي‌يافت.

اگر چه هيچ يك از فعالان صنعت خودرو و كارشناسان و اعضاي انجمن خوردوسازان و قطعه‌سازان پاسخ روشني براي نحوه محاسبه عدد ٩,٦ درصدي وزير ارايه نمي‌كنند اما همگي متفق‌القول هستند كه اين افزايش قيمت، كمترين ميزان افزايش قيمتي بوده است كه دولتي‌ها مي‌توانستند در شرايط حال حاضر براي صنعت خودرو در نظر بگيرند. آنها معتقدند كه شوراي رقابت در طي ١٠ سال گذشته تنها بر روال يك فرمول بي‌اساس قيمت‌گذاري خودرو را به سمتي برده است كه امروز شاهد تفاوت قيمتي شديد بين قيمت‌هاي بازار آزاد و كارخانه هستيم و اين شورا نتوانسته است وظيفه اصلي خود كه ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان است را پايه‌ريزي كند.

زيان هميشگي خودروسازان

در اين خصوص داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اظهار بي‌اطلاعي از مبناي تعيين ٩,٦ درصد عدد تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو توسط وزير مي‌گويد: «در ١٠ سال گذشته شوراي رقابت با يك فرمول غلط و مبناي غلط در حال قيمت‌گذاري براي خودروهاي زير٥٠ ميليون تومان يا همان ٤٥ميليون توماني مورد نظر وزير بوده است حال اينكه در اين فرمول همواره براي تعيين قيمت، تورم سال گذشته مبناي افزايش قيمت قرار مي‌گرفت و موجب مي‌شد تا خودروسازان براي يك سال با قيمت‌هاي سال گذشته خودرو توليد كند اجحافي كه هميشه در حق خودروسازان شده است.»

او ادامه مي‌دهد: «در اين فرمول غير از محاسبه تورم كه بر مبناي سال گذشته است، ٢ درصد براي بهره‌وري و ٢ درصد براي كيفيت از عدد به دست آمده از فرمول شوراي رقابت كاهش مي‌يابد و در نهايت عدد حاصله به عنوان مجوز براي افزايش قيمت از سوي اين شورا در نظر گرفته مي‌شود كه واقعا غيركارشناسي است و اجازه نفس كشيدن را به خودروساز و قطعه‌ساز نمي‌دهد.»

ميرخاني رشتي در عين حال كه تاكيد مي‌كند مبناي ٩,٦ درصدي وزير هم مشخص نيست مي‌گويد: «در حال حاضر قطعه‌سازان در وضعيت مالي خوبي قرار ندارند و هر قدر كه به خودروسازان اجازه افزايش قيمت منطقي داده نشود واريزي به قطعه‌سازان به خوبي صورت نمي‌گيرد و موجب مي‌شود تا قطعه ساز نيز در كيفيت كاهلي كند و در نهايت توليد داخلي با كيفيت خوب به دست مشتري نمي‌رسد.» او ادامه مي‌دهد: «در هيچ كجاي دنيا قيمت‌گذاري در اختيار دولت نيست و بازار تعيين‌كننده قيمت است. در حال حاضر هم اگر چه نمي‌توان اين اقدام وزير را آغازي براي آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو ناميد اما نمي‌توان اين امر را نيز دخالت از سوي عالي‌ترين مقام وزارت خواند اما بهتر است يك بار براي هميشه صنعت خوردو را از شر فرمول‌هاي ير منطقي و من در آورده شوراي رقابت رها كرد.»

وظيفه فراموش شده

در همين حال اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با«اعتماد» معتقد است: «شوراي رقابت تنها وظيفه مديريت رقابت را بر عهده دارد اما در سال‌هاي گذشته اين شورا به گونه‌اي رفتار كرده است كه به جاي مديريت رقابت به سمت قيمت‌گذاري پيش رفته است. درهيچ كجاي دنيا شوراي رقابت قيمت‌گذاري را در اختيار ندارد. اين شوراها در بيشتر كشورهاي دنيا براي جلوگيري از انحصار عمل مي‌كنند. »او با اشاره به مجوز افزايش تا سقف ٩. ٦ درصدي قيمت خودرو از سوي وزير صنعت معدن و تجارت نيز تاكيد مي‌كند: «هر چند كه مبناي اين افزايش قيمت مشخص نيست و روال منطقي براي آن اعلام نشده است اما به نظر مي‌رسد فشارهايي كه از سوي فعالان صنعت خودروسازي و زير مجموعه‌هاي آن به مسوولان عاليرتبه و نمايندگان مجلس وارد شده است موجب شده تا وزير متقاعد به اعطاي مجوز افزايش قيمت در حدي معقول شده است.»

اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به روالي كه در دو سال گذشته بر صنعت خودروسازي رفته است مي‌گويد: « در طي دو سال گذشته فشارمالي زيادي بر خودروسازان وارد شده است و در عين حال تقريبا قيمت خودرو در اين دو سال ثابت مانده و حتي افزايش قيمت‌ها از ميزان تورم هم كمتر بوده، پس بعيد نيست كه براي سال ٩٧ با توجه به افزايش قيمت ارز و مواد اوليه تقاضا براي افزايش قيمت بيش از فرمول مورد نظر شوراي رقابت باشد و ورود وزير به اين موضوع شايد نشان‌دهنده عمق مشكلات مالي خودروسازان و تقاضا براي افزايش قيمت است.»

كاكايي در عين حال كه تاكيدمي كند: «هرچند نمي‌خواهم شرايط نامساعد مالي خودروسازان و قطعه‌سازان را دليل ورود وزير و تعيين رشد قيمتي در اين حد عنوان كنم، اما نمي‌توان از كنار قراردادهايي كه خودروسازان با قطعه‌سازان در سال‌هاي گذشته بر مبناي دلار سال قبل از آن بسته‌اند گذشت، خودروسازان در سال ٩٦ بر مبناي قيمت دلار سال ٩٥ با قطعه‌سازان قراراداد بستند و آنها را مجبور كردند يك سال با قيمت قبلي و زيان ناشي از آن توليد كنند و اين روال در سال جديد با توجه به قيمت ارز تك‌نرخي فشار مضاعف‌تري را به قطعه‌سازان و خودروسازان وارد مي‌كند به همين جهت طي ماه‌هاي گذشته از سال جاري شاهد اعتراض‌هاي قيمتي از سوي قطعه‌سازان براي عدم توليد يا فروش با قيمت‌هاي جديد بوده‌ايم كه مي‌تواند در تصميم‌گيري وزير موثر باشد. » او ادامه مي‌دهد: «حال اينكه عدد مورد نظر وزير بر چه مبنا و چه فرمولي است جاي سوال دارد و اصلا مشخص نيست شايد اگر منطقي در اين افزايش قيمت بود بايد تا ٢٠ يا ٣٠ درصد افزايش قيمت را در نظر مي‌گرفتيم چرا كه علاوه بر افزايش قيمت دلار بايد در نظر بگيريم كه برخي از مواد اوليه مورد نياز خودروسازان با قيمت‌هاي جهاني محاسبه مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته با افزايش شديد مواجه بوده‌اند اما در قيمت‌گذاري سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اين عوامل موجب مي‌شود تا بالاي ١٠ درصد افزايش قيمت در خودروهاي توليد داخل و حتي مونتاژي‌هاي زير ٥٠ ميليون تومان منطقي به نظر برسد.»

كاكايي با اين حال در خصوص عدد مورد نظر وزير مي‌گويد: «ممكن است ٩,٦ درصد مورد نظر وزير از محاسبه نرخ تورم سال گذشته نشات گرفته باشد. هرچند به نظر مي‌رسد همين فرمول بايد مجددا بررسي شود تا به عدد منطقي‌تري برسيم.»

دردي دوا نمي‌‌شود

در همين حال مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز در خصوص افزايش ٩,٦ درصدي قيمت خودروها در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است: « برآورد انجمن قطعه‌سازان افزايشي بيشتر از اين رقم بود چرا كه در سبد مواد اوليه قطعه‌سازان شامل مس، آهن، آلومينيوم، مواد پلاستيكي و مواد لاستيكي و موادي كه با ارز تهيه مي‌شوند ٣٥ درصد افزايش قيمت ايجاد شده است.» او با تاكيد بر اينكه افزايش ٩.٦ درصدي افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند مشكلات قطعه‌سازان و خوروسازان را رفع كند، مي‌گويد: «به همين منظور در حال رايزني براي افزايش بيشتر قيمت هستيم زيرا اين مبلغ هيچ دردي را از قطعه‌سازان دوا نمي‌كند البته زيان را كمتر مي‌كند اما كماكان قطعه‌سازان در حاشيه زيان هستند. »

نویسنده*نرگس رسولی

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۴ + ۱۱
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۶:۴۵
تقابل دو لوکس شاسی بلند آلمانی/ X7 ب‌ام‌و و GLS (+عکس)
خودرونگاران - در نگاه اول ب‌ام‌و بسیار مدرن‌تر به نظر می‌رسد. این مدرنیته در نمای انتهایی خودرو نمود بیشتری دارد و بنز در این زمینه میراث‌دار GL های بزرگ است. به همین دلیل GLS نمای باکسی و زاویه‌دار ...
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۶:۴۱
پاسخ سازمان استاندارد به خبری درباره همکاری با مراکز معاینه‌فنی
خودرونگاران_سازمان ملی استاندارد ایران ز ابتدای اجرائی شدن فرآینده معاینه‌فنی خودروهای دوگانه‌سوز چه در حوزه تصمیم‌گیری و تدوین چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی فرآیدن مذکور و چه در زمینه افزایش توان...
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۶:۳۴
تعداد خودروهای ایران و ترکیه مساوی است، اما مصرف سوخت ایران ۱۰ برابر ترکیه است
خودرونگاران_طبق آخرین اعلام رسمی دولت، مصرف بنزین در ایران 91میلیون لیتر در روز است. همچنین طبق آخرین اعلام رسمی جمعیت کشور، ایران در حال حاضر حدود 81 میلیون نفر جمعیت دارد.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۶:۲۴
پیش فروش جدید محصولات ایران خودرو از فردا ۲۹ مهرماه
خودرونگاران_در طرح پیش فروش جدید تمامی محدودیت های پیش فروش قبل از جمله عدم امکان ثبت نام برای مشتریان حقوقی، خودرو اولی ها، داشتن گواهینامه در زمان ثبت نام و عدم خرید محصولات ایران خودرو طی ۱۸ ماهه گ...
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۶:۲۰
در بازار لاستیک چه خبر است؟
خودرونگاران - کسبه بازار لاستیک این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۵:۳۴
افزایش ۴۰ درصدی تردد در مرز مهران در روز گذشته
خودرونگاران_ فرمانده یگان‌های ویژه ناجا گفت: در ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۴۰ درصدی تردد در مرز مهران را با خروج ۶۰ هزار زائر اربعین حسینی(ع)شاهد بودیم.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۵:۳۱
توقف ورود و خروج خودروهای شخصی به مرز مهران
خودرونگاران_ معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام از توقف ورود و خروج خودروهای شخصی به مرز مهران خبر داد.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۵:۲۳
خرید موتورسیکلت کارکرده چقدر هزینه دارد؟
خودرونگاران_یک دستگاه موتورسیکلت نیرو محرکه (نامی ۱۵۰) با کارکرد ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر با مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۵:۱۷
تنها ۲ روز تا ممنوعیت تردد بدون معاینه فنی در تهران
خودرونگاران_معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوا از اول آبان و توقیف خودرو‌های دودزا دارای معاینه فنی خبر داد.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۴:۵۰
خودروی بدهکاران بالای یک میلیون تومان توقیف می‌شود
خودرونگاران_ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودروهایی که بدهی آنها بابت عوارض طرح ترافیک به بیش از یک میلیون تومان رسیده است، هشدار داد.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۴:۴۷
پژو۲۰۷ اتوماتیک ۱۰۶ میلیون تومان شد
خودرونگاران_گزارش امروز بازار خودرو حکایت از افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت پژو۲۰۷ اتوماتیک در بازار را دارد.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۴:۴۳
خودروهای آفرودی بلای جان کویر های اصفهان
خودرونگاران_یک فعال محیط زیست گفت: اگرچه کویرهای اصفهان رو به نابودی است اما مسابقات رالی و حضور خودروهای آفرودی در این کویرها در تخریب هرچه زودتر بیابان ها اثر دارد.
۱۳۹۷/۷/۲۸ - ۱۴:۲۲
۲۰ هزار نفر ۳ ساعته از سایپا خودرو خریدند
خودرونگاران_با گذشت بیش از سه ساعت از فروش اینترنتی محصولات سایپا بیش از ۲۰ هزار نفر خودرو ثبت نام کردند.
۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۱۷:۰۱
معارفه سروش در سازمان گسترش
خودرونگاران - مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدی سایپا تا دقایقی دیگر در شرکت سایپا برگزار خواهد شد .
۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۱۰:۱۶
سازوکار جدید واردات خودرو اعلام شد
خودرونگاران - سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه های و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ا...
۱۳۹۷/۷/۲۷ - ۱۵:۳۸
سازمان استاندارد در مقابل خودروسازان کوتاه نمی‌آید
خودرونگاران - رئیس مرکز تائید صلاحیت سازمان استاندارد گفت: سازمان استاندارد با تبیین ۸۵ استاندارد خودرو به خودروسازان اعلام کرده است تا در تولید خودرو آنها را رعایت کنند و به هیچ وجه از مواضع خود در ا...
۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۱۲:۴۰
ممنوعیت واردات خودرو درست اجرا نشد
خودرونگاران- یک کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به سیاست ممنوعیت واردات خودرو گفت: دولت روش مناسبی در اجرای این سیاست در پیش نگرفته است.
۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۱۶:۵۴
کشف لامبورگینی ۲۴ میلیاردی قاچاق در شیراز
خودرونگاران - فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه یدک کش و کشف یک دستگاه سواری لامبورگینی قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.
۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۰۹:۳۵
سوخت را به مردم بدهیم نه خودروها
خودرونگاران - رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بهتر است به جای اختصاص سوخت یارانه ای به خودروها، یارانه سوخت به همه مردم داده شود.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۴:۰۱
داخلي سازي قطعه ECU خودرو در كشور با حمايت سايپا
خودرونگاران_مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت گفت: با استفاده از توان نخبگان كشور و دانش علمي موجود توانسته ايم قطعهECU خودرو را كه يكي از قطعات هاي تك خودرو...
۱۳۹۷/۷/۲۵ - ۱۱:۲۴
دلالان، قیمت ها در بازار خودرو را غیرواقعی کرده اند
خودرونگاران_رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: امروز در بازار خودرو، با قیمت های غیرواقعی مواجه ایم و این وضعیت پیش از هر چیز به دلیل حضور دلالان است.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۰۹:۴۴
ساخت خودروهای پیش فروشی ۶ هزار میلیارد تومان قطعه نیاز دارد
خودرونگاران_دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت: تامین قطعات مورد نیاز بیش از ۱۰۰ هزار خودروی پیش فروش شده از سوی خودروسازان نیازمند ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۱۴:۱۲
دلایل واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست ۹۷
خودرونگاران - با وجود اینکه واردات خودرو از تیرماه ۱۳۹۶ متوقف بود آمار گمرک نشان می دهد که نیمه نخست امسال بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرو وارد شده که دلیل آن، مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید مهلت ۶ ماهه...
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۳:۴۴
وزارت صمت درها را بر واردکنندگان خودرو بسته است
خودرونگاران - رییس انجمن واردکنندگان خودرو از واردات بی‌چون و چرای موز در مقابل موانعی که برای واردات خودرو وجود دارد انتقاد کرد.
۱۳۹۷/۷/۲۷ - ۱۲:۵۱
کاهش قیمت خودرو سرعت گرفت
خودرونگاران - بعد از اعلام دو خودروساز بزرگ برای پیش فروش خودروهایشان، تب و تابی در میان دلالان خودرو برای فروش شکل گرفته و مصرف کنندگان واقعی وارد بازار خواهند شد.
۱۳۹۷/۷/۲۷ - ۱۲:۴۱
رفع هیجان بازار خودرو نیازمند منطقی شدن نرخ های کارخانه است
خودرونگاران - رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، قیمت های فعلی خودروها در بازار را غیرمنطقی برشمرد و گفت: برای خروج از این وضعیت و کوتاه کردن دست واسطه ها، باید قیمت کارخانه ای بروز و...